تولید مثل

 تولیدمثل:

خرگوش ها تخمک گذاری القایی دارند. سیکل فحلی در خرگوش ها خیلی واضح نیست، بلکه انها یک ریتم تولیدمثلی دارند که شامل دو فاز است: یک فاز پذیرش 14-12 روزه که در این مدت خرگوش ها تمایل به جفت گیری دارند و یک فاز عدم پذیرش 2-1 روزه که در این مدت اجازه جفت گیری داده نمی شود. تخمک گذاری تقریباً 10 ساعت پس از جفت گیری و در نتیجه تحریک انجام شده صورت می پذیرد. در هنگام جفت گیری می بایست خرگوش ماده را به قفس نر منتقل نمود، در غیر اینصورت ممکن است نزاع صورت گرفته و یا این که خرگوش نر تمایلی به جفت گیری نداشته باشد. عواملی وجود دارند که بر طول این دو فاز مؤثر هستند که از جمله انها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تغذیه، که اگر مناسب نبوده و انرژی، پروتین و مواد معدنی کافی را تأمین ننماید، باعث طولانی تر گشتن فاز عدم پذیرش می گردد.
 نور، با افزایش طول روز فعالیت جنسی آغاز می گردد. اصولاً برای اینکه فاز پذیرش آغاز گردد حداقل به 14 ساعت روشنایی نیاز می باشد. در شرایط نگهداری حیوان در خارج از منزل، حول و حوش ماههای اسفند و فروردین تولیدمثل آغاز گردیده و حوالی ماههای شهریور و مهر خاتمه می یابد. در شرایط نگهداری حیوان داخل منزل محدودیت تولیدمثلی فوق وجود ندارد و در تمام طول سال ریتم تولید مثلی می تواند وجود داشته باشد.
 درجه حرارت: با افزایش درجه حرارت، فعالیت جنسی افزایش می یابد که البته مناسبترین دما در این حالت 20-15 درجه سانتی گراد می باشد. تحریکات جنسی، در گله هایی که خرگوشهای نر و ماده توأمان نگهداری شده و حضور یکدیگر را حس می کنند، فاز پذیرش جنسی زودتر آغاز می گردد. اندازه، خرگوشهای نژاد کوچک زودتر (حدود 4 ماهگی) از نژادهای بزرگ (حدود 6-5 ماهگی) به بلوغ جنسی می رسند.
 جنس: خرگوشهای ماده نسبت به نرها زودتر بالغ می شوند.
تولید مثل مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
محصولی در این دسته بندی موجود نمی باشد!
مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید